skip to Main Content
KemiLabbet Lockar Besökare

KemiLabbet lockar besökare

I slutet på oktober invigdes KemiLabbet på science centret Universeum i Göteborg. I KemiLabbet får alla laborera och upptäcka kemi på ett lustfyllt och spännande sätt.

Universeum är Nordens största science center med mer än 600 000 besökare årligen. Här får man möta naturvetenskap på ett nyfiket och intresseväckande sätt. KemiLabbet är en del av Älska Kemi, en flerårig satsning på science centret. Genom satsningen Älska kemi vill Universeum öka kunskapen om kemi, göra ämnet lättillgängligt för stora som små och visa på dess stora betydelse, både i samhället idag och i arbetet för en hållbar framtid.

KemiLabbet är öppet varje dag, året runt. Där finns plats för 32 besökare samtidigt och under första perioden är temat färg.

Läs mer här

Kemikarriar.se är en satsning av IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige.

IKEM Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation som företräder omkring 1 400 svenska och utlandsägda företag med ca 70 000 medarbetare. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare.

Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM företräder också medlemmar från andra branscher, till exempel sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor. IKEM verkar över hela landet och finns representerat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Örebro.

2020 © Kemikarriär. Alla rättigheter är reserverade.

Back To Top