skip to Main Content
Utbilda dig inom kemiyrken

När du ska välja gymnasie- eller högskoleutbildning är det bra att fundera på vad du vill göra efter utbildningen. Alltså på din karriär. Vad blir du inspirerad av och hur vill du att dina intressen ska utvecklas? Det är dina ambitioner som avgör din framtid!

Här hittar du några exempel på inspirerande yrken i kemiindustrin. När du klickar på dem får du mer information om utbildningsvägar.

Kemist

Kemist är ett viktigt yrke i kemiindustrin. Kemister har valt naturvetenskapligt program på gymnasiet eller gått ett naturvetenskapligt basår på högskolan. Därtill behövs en högskoleutbildning.

Läs mer

Gymnasiet
Idag finns ett antal Teknikcollegecertifierade naturvetenskapliga program på gymnasiet. Det innebär att programmet har hög kvalitet, nära samarbete med företag och ger högre anställningsbarhet. Läs mer information om Teknikcollege

Högskolan
Program på högskolan som leder till yrket kemist finns på många av Sveriges högskolor och universitet. Några exempel på lärosäten som har kemiutbildningar är Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Studera.nu och Antagning.se söker du högskoleutbildningar.

Ett tips är att kolla med exempelvis högskolans studie- och yrkesvägledare om utbildningsprogrammet samverkar med arbetslivet genom exempelvis praktik, fadderföretag eller projekt tillsammans med arbetsplatser. Det är också bra att göra sitt examensjobb/masteruppsats i samarbete med en arbetsplats. Samarbete med arbetslivet under studierna ger dig bättre möjligheter att få ditt första jobb!

Vad gör kemister?
Se filmerna om Susanne och Marcus på företaget Astra Zeneca

Ingenjör

Ingenjörer behövs i hela samhället och inte minst i kemiindustrin. Ingenjörsrollen bygger på intresse för teknik och en teknisk utbildning. Det finns många ingenjörsyrken som processingenjör, kemiingenjör och maskiningenjör. Ingenjörer har oftast gått teknikprogrammet på gymnasiet och därtill en högskoleutbildning.

Läs mer

Gymnasiet

Den vanligaste vägen till ingenjörsyrket går genom teknikprogrammet på gymnasiet alternativt en industriteknisk yrkesutbildning med tillvalda kurser som ger behörighet till ingenjörsprogram på högskolan. Har man en annan gymnasieutbildning kan man gå tekniskt basår på högskolan för att läsa till de kurser som behövs.

Idag finns ett antal Teknikcollege certifierade program på gymnasiet. Det innebär att programmen har hög kvalitet, nära samarbete med företag och ger högre anställningsbarhet. Läs mer om Teknikcollege.

Högskolan
Program på högskolan som leder till yrket ingenjör finns på Sveriges tekniska högskolor och universitet. Några exempel på lärosäten som har kemitekniska ingenjörsutbildningar är Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Borås och Lunds tekniska högskola.

Program på högskolan som leder till yrket ingenjör, teknisk säljare eller hållbarhetschef finns på Sveriges tekniska högskolor och universitet.

Studera.nu och Antagning.se söker du högskoleutbildningar.

Ett tips är att kolla med exempelvis högskolans studie- och yrkesvägledare om utbildningsprogrammet samverkar med arbetslivet genom exempelvis praktik, fadderföretag eller projekt tillsammans med arbetsplatser. Det är också bra att göra sitt examensjobb/masteruppsats i samarbete med en arbetsplats. Samarbete med arbetslivet under studierna ger dig bättre möjligheter att få ditt första jobb!

Vad gör ingenjörer?
Se filmerna om Karl-Oskar och Camilla på företaget Nynas

Process, drifts- och underhållstekniker

Tekniker med kunskap om produktionsprocesser och underhåll är exempel på yrken som finns i kemiindustrin. De är teknikyrken som kräver intresse för teknik och en teknisk utbildning. Tekniker har gått exempelvis teknikprogrammet eller industritekniska programmet på gymnasiet. Därtill behövs ett fjärde år på teknikprogrammet eller en YH-utbildning (yrkeshögskolan).

Läs mer

Gymnasiet
Idag finns ett antal Teknikcollegecertifierade naturvetenskapliga program på gymnasiet. Det innebär att programmet har hög kvalitet, nära samarbete med företag och ger högre anställningsbarhet. Läs mer information om Teknikcollege

Yrkeshögskolan
Program på yrkeshögskolan som leder till teknikeryrken finns runt om i landet. Sök yrkeshögskoleutbildningar. Två exempel på yrkeshögskoleutbildningar med processinriktning är Drifttekniker kemisk industri i Stenungsund och Creando School.

Processoperatör

Processoperatörer är exempel på ett viktigt yrke i kemiindustrin. Det är ett teknikyrke som kräver intresse för teknik och en teknisk utbildning. Processoperatörer har gått exempelvis teknikprogrammet eller industritekniska programmet på gymnasiet med inriktning mot processteknik. Om du valt en annan gymnasieutbildning finns YH-utbildning (yrkeshögskolan) till yrket processoperatör.

Läs mer

Gymnasiet
Tre exempel på bra gymnasieutbildningar med processinriktning är Perstorp Gymnasium i Perstorp, Nösnäsgymnasiet i Stenungsund samt Munkedals processtekniska gymnasium i Munkedal.

Det finns många tekniskt inriktade utbildningar som är Teknikcollegecertifierade. Det innebär att utbildningen har hög kvalitet, nära samarbete med företag och ger högre anställningsbarhet. Här hittar du mer information om Teknikcollege.

Yrkeshögskolan
Ett exempel på en yrkeshögskoleutbildning med processinriktning är Creando School Program på yrkeshögskolan som leder till yrket processoperatör finns på flera platser i landet. Sök yrkeshögskoleutbildningar.

Back To Top