skip to Main Content
Om Kemikarriär

Här på Kemikarriär vill vi ge dig möjlighet att veta lite mer om vad människorna i kemiindustrin arbetar med och inspirera dig till en utbildning och karriär där dina intressen och talanger kan få blomma ut!

Kemikarriär är en karriärsajt framför allt för unga, men även studie- och yrkesvägledare, lärare och andra som är intresserade av kemiindustrin och dess jobbmöjligheter.

Bakom Kemikarriär står IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige. IKEM är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar över 1400 företag och 70 000 anställda som är verksamma inom exempelvis life science, kemi, plast och raffinaderi.

Kemiindustrin är en superspännande sektor. Här sker innovationer av nya material, produkter och lösningar som gör världen lite bättre, smartare och mer hållbar, säger Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på IKEM.


IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
IKEM – Innovation and Chemical Industries in Sweden
www.ikem.se
greta.hjortzberg@ikem.se

Back To Top