skip to Main Content
#Hurvetdudet?

Hur vet du det?

Under den parollen kommer tusentals människor samlas den 14 april för att marschera för vetenskapen. Kampanjen kommer att pågå fram till valet i september.

Kunskap och vetenskap är motvikter mot ”alternativa” fakta. Inför valet i höst är det extra viktigt att alltid ställa frågan Hur vet du det? för att motverka spridning av falska nyheter.

Hur vet du det? är även slogan för en kampanj som samordnas av föreningen Vetenskap & Allmänhet och som IKEM är med och stöttar. Målet är att öka kunskapen bland svenska politiker och allmänheten om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling. Målet är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram mer än tidigare när politiska förslag debatteras under valåret 2018.

Budskapen under kampanjen kommer att vara kopplade till:
• Att politiker och beslutsfattare ska ha tillgång till, använda sig av och hänvisa till evidensbaserad kunskap.
• Vikten av oberoende forskning, kritiskt tänkande, vetenskapliga angreppssätt, källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.
• Att öppen dialog och diskussioner kring forskning och hur den kan användas är en omistlig del av ett demokratiskt samhälle.

Läs mer här

Back To Top