skip to Main Content

Goda jobbmöjligheter inom kemi

Goda möjligheter till arbete för civilingenjörer, kemister och processövervakare inom kemisk industri.

I början på februari publicerade Arbetsförmedlingen rapporten Var finns jobben? Den beskriver arbetsmarknadsläget för olika yrken.

Det är brist på civilingenjörer inom kemi och kemiteknik och de har därför goda möjligheter till arbete de närmaste fem åren. Även kemister har goda möjligheter till arbete under 2018, men går sedan mot en mer balanserad arbetsmarknad. Processövervakare inom kemisk industri förväntas ha goda möjligheter till arbete under hela den femårsperiod som rapporten behandlar.

Arbetsförmedlingens rapport kommer ut två gånger per år.

Ladda ned rapporten här (pdf)

Back To Top