skip to Main Content
Om kemiindustrin

Kemi för en hållbar framtid
Kemi spelar en avgörande roll för framtidens hållbara produkter. Kemiindustrin gör smarta material med funktioner som kan anpassas efter hur de ska användas och återvinnas. Tack vare kemiindustrin är fordon lättare och drar mindre bränsle. Det är i kemiindustrin nya läkemedel tas fram och regnvatten på flygplatser återbrukas i länder med vattenbrist. Visste du att kemiindustrin vill bygga Sveriges första returraffinaderi för att återvinna plast?

Kemi för framtidens teknik
För att kunna ta fram nya teknikprodukter som telefoner, datorer och bilar behövs mycket kunskap om kemi. Även vid utveckling av solceller och artificiell fotosyntes spelar kemi huvudrollen. Rent vatten är inte en självklarhet i många delar av världen. Med hjälp av kemi kan smutsigt vatten renas. Nu ser vi även spårbara mediciner och avancerad medicinsk utrustning där det främsta inom teknik och naturvetenskap möts.

Kemiindustrin för Sveriges framtid
Kemiindustrin är en central del av svensk tillverkningsindustri och bidrar med innovationer och nya material som gör att annan industri kan utveckla nya smarta produkter för konsumenter och företag. Kemiindustrin i Sverige har stor betydelse för Sveriges sysselsättning och ekonomiska tillväxt. Totalt jobbar ungefär 70 000 personer i kemiindustrin, vilket kan jämföras med cirka 80 000 i fordonsindustrin och cirka 40 000 i skogsindustrin.

0
i kemiindustrin
0
i fordonsindustrin
0
i skogsindustrin

Kemiindustrin är en av Sveriges största exportindustrier.
Det mesta av de kemikalier, plaster, läkemedel och bränslen som producerar går på export till andra länder i världen. Kemiindustrin står för cirka 20 procent av den svenska exporten. Det kan jämföras med fordonsindustrin: 12 procent, metallindustrin: 10 procent och skogsindustrin: 2 procent.

Är du en av dem som vill göra världen bättre och mer hållbar? Kanske just din idé leder till utveckling av nya  produkter som minskar påverkan på miljön och gör att människor kan leva att hälsosammare liv.

Back To Top