skip to Main Content
Hur Vet Du Det?

Hur vet du det?

Under den parollen kommer tusentals människor samlas den 14 april för att marschera för vetenskapen. Kampanjen kommer att pågå fram till valet i september.

Kunskap och vetenskap är motvikter mot ”alternativa” fakta. Inför valet i höst är det extra viktigt att alltid ställa frågan Hur vet du det? för att motverka spridning av falska nyheter.

Hur vet du det? är även slogan för en kampanj som samordnas av föreningen Vetenskap & Allmänhet och som IKEM är med och stöttar. Målet är att öka kunskapen bland svenska politiker och allmänheten om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling. Målet är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram mer än tidigare när politiska förslag debatteras under valåret 2018.

Budskapen under kampanjen kommer att vara kopplade till:
• Att politiker och beslutsfattare ska ha tillgång till, använda sig av och hänvisa till evidensbaserad kunskap.
• Vikten av oberoende forskning, kritiskt tänkande, vetenskapliga angreppssätt, källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.
• Att öppen dialog och diskussioner kring forskning och hur den kan användas är en omistlig del av ett demokratiskt samhälle.

Läs mer här

Kemikarriar.se är en satsning av IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige.

IKEM Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation som företräder omkring 1 400 svenska och utlandsägda företag med ca 70 000 medarbetare. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare.

Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM företräder också medlemmar från andra branscher, till exempel sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor. IKEM verkar över hela landet och finns representerat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Örebro.

2020 © Kemikarriär. Alla rättigheter är reserverade.

Back To Top