skip to Main Content

Hur vet du det?

  • 3 april, 2018
Under den parollen kommer tusentals människor samlas den 14 april för att marschera för vetenskapen. Kampanjen kommer att pågå fram till valet i september.
Läs mer →

KemiLabbet lockar besökare

  • 3 april, 2018
I slutet på oktober invigdes KemiLabbet på science centret Universeum i Göteborg. I KemiLabbet får alla laborera och upptäcka kemi på ett lustfyllt och spännande sätt.
Läs mer →

Kemikarriar.se är en satsning av IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige.

IKEM Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation som företräder omkring 1 400 svenska och utlandsägda företag med ca 70 000 medarbetare. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare.

Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM företräder också medlemmar från andra branscher, till exempel sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor. IKEM verkar över hela landet och finns representerat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Örebro.

2020 © Kemikarriär. Alla rättigheter är reserverade.

Back To Top