skip to Main Content

Hur vet du det?

  • 3 april, 2018
Under den parollen kommer tusentals människor samlas den 14 april för att marschera för vetenskapen. Kampanjen kommer att pågå fram till valet i september.
Läs mer →

KemiLabbet lockar besökare

  • 3 april, 2018
I slutet på oktober invigdes KemiLabbet på science centret Universeum i Göteborg. I KemiLabbet får alla laborera och upptäcka kemi på ett lustfyllt och spännande sätt.
Läs mer →
Back To Top