skip to Main Content

Kemikarriar.se är en satsning av IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige.

IKEM är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges innovations- och kemiföretag, som står för en femtedel av förädlingsvärdet i den svenska industrin. Våra 1 250 medlemsföretag står för en femtedel av industrins omsättning, en fjärdedel av Sveriges varuexport och sysselsätter över 70 000 personer.

Medlemsföretagen är verksamma inom allt från kemi- och plastindustrin till läkemedelstillverkning och återvinning. IKEM verkar över hela landet och har regionkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Växjö. Vi har också ett kontor i Bryssel. IKEM arbetar också internationellt genom flera europeiska organisationer.

2024 © Kemikarriär. Alla rättigheter är reserverade.

Back To Top