skip to Main Content
Tor Einar Norbakk, Svenska Aerogel

”Vi är ett ungt och dynamiskt företag. För rätt person finns stora möjligheter att utvecklas både inom sitt ämne, som person och i sin yrkesroll.”

– Vi är i startskedet. Under många år framöver kommer vi vara i ständig utveckling. Vi måste ha anställda som tycker om att utvecklas med företaget, säger Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel.

Svenska Aerogel finns i Gävle. Där utvecklar och kommersialiserar företaget sin produkt Quartzene, ett kiselbaserat material som är väldigt lätt, max 15 procent av volymen består av ett fast material. Resten är gas eller av vakuum.

– Quartzene är en unik innovation som kan hjälpa tillverkande industrier i världen att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Vårt uppdrag är att hjälpa dem, säger Tor Einar Norbakk.

Svenska Aerogel har nyligen startat sin produktion i Gävle och behöver därför många kompetenser framöver.

Svenska Aerogel logo

– Utveckling och försäljning, men självklart även marknadsföring, ekonomi, produktion, underhåll. Den röda tråden är kemikunskap i alla delar av processen, säger Tor Einar Norbakk.

Just nu söker företaget efter produkt- och applikationsutvecklare. Framöver kommer man ha behov av att förstärka inom marknad och försäljning. När produktionsvolymerna sedan ökar kommer man även behöva anställa flera inom produktion och materialadministration.

– Våra planer framöver är expansiva så det finns många möjligheter. Vi behöver en rad olika kompetenser. Det viktiga är att det är personer som önskar utvecklas, inom sitt ämne, sitt specialistområde eller på annat sätt, säger Tor Einar Norbakk.

”Quartzene kan till exempel användas för att öka isoleringsförmågan hos andra material och på så sätt minska energi- och materialförbrukning, eller som tillsats i färg och andra ytskikt för att ge önskade egenskaper. Filtrering är en annan applikation där Quartzene fångar de allra minsta partiklarna i både luft och vatten.”

– Primärt har vi satsat på termisk isolering, filtrering och tryckbarhet. Quartzene kan exempelvis användas som primer på kartong vilket ökar kvaliteten på trycket på juice- och mjölkkartonger. Men vi har även några life science-lösningar som är på försöksstadiet, berättar Tor Einar Norbakk.

Svenska Aerogel är ett växande företag, som nu går från att vara ett rent forskningsbolag till att bli ett marknadsdrivet tillverkningsbolag. Anläggningen i Gävle är den första av sitt slag i världen. Genom en modulbaserad designen på fabriken skapas flexibilitet så att produktionen kan anpassas efter kundernas behov. Bolagets koncept gör att man även kan skapa produktionsanläggningar hos en kund eller i ett område där företaget har många kunder.

”De som kommer till oss får lära sig en ny teknik. Det tror jag många upplever som positivt. Det är många som sökt sig till oss. För att få vara med om något unikt.”

För att se vilka jobb som finns på Aerogel besök företagets LinkedIn-sida. Det går också bra att mejla en spontanansökan. Du hittar kontaktuppgifter på webbsidan www.aerogel.se.

Back To Top