skip to Main Content
cyril-thebault

”På Nynas finns karriärmöjligheter både för den som vill arbeta i Sverige och för den som vill arbeta internationellt.”

– Vi finns på alla kontinenter och börjar du jobba i Nynäshamn kan det vara inledningen på ett globalt äventyr, säger Cyril Thébault, raffinaderichef Nynäshamn.

Nynas har produktion i Europa och ett distributionsnätverk som täcker hela världen. Det största raffinaderiet ligger i Nynäshamn. Där ligger även Nynas forskning och utveckling och Nynas Engineering.

– Nynas är ett annorlunda oljebolag, vi förädlar råolja till specialprodukter med lång livslängd som till exempel transformatoroljor, däckoljor och bindemedel till asfalt, säger Cyril Thébault.

Nynas producerar oljor med lång livslängd med ett hållbart perspektiv. För asfalt har Nynas utvecklat en kallblandningsteknik som ökar energieffektiviteten med 20%, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med 30%. Det är några exempel på hur företaget skapar ett hållbart mervärde för sina kunder.

– Vi har en gemensam vision att utveckla nya produkter med så mycket prestanda som möjligt ur en ändlig resurs. Vi har moderna anläggningar där vi har investerat miljarder de senast 5-10 åren, säger Cyril Thébault.

På raffinaderiet i Nynäshamn arbetar ca 300 personer. 170 personer arbetar direkt eller indirekt inom produktion. Ett 70 tal medarbetare arbetar med forskning och utveckling av nya produktapplikationer. Ungefär 40 personer arbetar med project engineering, dvs utveckling av tekniska projekt från idé och förstudie till idrifttagande.

– Nynas styrka är den blandning av olika människor och kulturer som präglar vår organisation. På Nynas uppmuntrar vi dessa skillnader och medarbetare från världens alla hörn finns på vårt raffinaderi i Nynäshamn.

Vi värdesätter medarbetare med engagemang, tekniskt intresse och en stor social förmåga som kan kombinerar kreativitet och problemlösningar.

På Nynas finns en bredd av yrken och utvecklingsmöjligheter. Ingenjörer, forskare, drifttekniker, mekaniker, el- och instrumenttekniker samt chefer tillhör de yrkeskategorier där Nynas har ett rekryteringsbehov. För ledare och specialister finns möjlighet att växa inom sitt område eller bredda sig internationellt.

– Man kan växa i större roller med större ansvar. Jag började själv som chef för en ingenjörsgrupp på fyra personer. Efter ett år fick jag möjlighet att axla produktionschefsrollen, vilket öppnade dörren till raffinaderichefsrollen tre år senare. Fler har fått liknande möjligheter.

Alla nya anställda från hela världen träffas under en tre dagar introduktionsprogram i Stockholm med föreläsningar om Nynas inklusive team building aktiviteter vilket ger chans att knyta kontakt med nya kollegor.

– Vi värdesätter medarbetare med engagemang, tekniskt intresse och en stor social förmåga som kan kombinerar kreativitet och problemlösningar, avslutar Cyril Thébault.

Nynas lediga tjänster går att hitta på www.nynas.com

Back To Top