skip to Main Content
Anna Annerstedt, Flint Group

”Är man duktig och visar framfötterna finns det goda utvecklingsmöjligheter hos Flint Group och företaget försöker ta vara på särskilt duktiga medarbetare”

– Även om vi inte är ett av de största företagen så är vi väldigt internationella. Många av våra medarbetare har chefer som är stationerade i ett annat land och vi har konstant besök från utlandet. Det gör att våra medarbetare arbetar i en global miljö, säger Anna Annerstedt, HR Manager Nordic på Flint Group.

Flint Group är ett internationellt företag med över 8000 anställda över hela världen. I Sverige finns företaget på tre platser: Trelleborg, Malmö och Lund. Siten i Trelleborg är huvudanläggningen och här arbetar ungefär 175 anställda.

– Är man duktig och visar framfötterna finns det goda utvecklingsmöjligheter hos Flint Group och företaget försöker ta vara på särskilt duktiga medarbetare. Det kan handla om att klättra inom organisationen, arbeta utomlands eller åka på utbyte på någon av de andra anläggningarna runt om i världen, säger Anna.

Flint Group logo

På Flint Group tillverkas olika sorters tryckfärger. Det handlar främst om färger till etiketter som sitter på olika sorters förpackningar men kan även involvera tillverkning av färger som används vid exempelvis tidningstryck.

– Även om Trelleborg är vår huvudanläggning i Sverige så är den relativt liten. Det medför att det finns en familjär och lite mysig stämning hos oss. Alla känner alla, säger Anna Annerstedt.

Flint Group tillverkar tryckfärger till en rad olika områden. Det gör att det finns en stor variation av krav på slutprodukten beroende på vem kunden är. Detta ställer stora krav på såväl kvalitet som innovation inom företaget.

– Etikettfärger, som är vår huvudprodukt i Trelleborg, kan ha väldigt olika krav. Ska färgerna sitta på exempelvis en schampoflaska måste den vara resistent mot vatten medan färger till en livsmedelsförpackning måste uppfylla helt andra krav, säger Anna Annerstedt.

I Trelleborg finns såväl produktion som forskningsavdelning och kontor. Det medför att det krävs en rad olika tjänster inom verksamheten. Exempelvis kan det handla om kemiingenjörer som arbetar med utveckling eller processingenjörer som säkerställer att produktionen går som den ska och håller rätt kvalitet.

Vi tillverkar våra produkter från ax till limpa. I och med att vi har såväl utveckling som produktion kan vi börja med att utveckla rätt produkt som vi sedan kan producera och leverera till våra kunder.”

– Vi verkar i en dynamisk och snabbrörlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Vår marknad förändras hela tiden vilket kräver mycket innovation för att hänga med. De senaste åren har det skett stora investeringar i vår anläggning här i Trelleborg vilket har lett till att vi har blivit effektivare och har minskat belastande element i vår produktion, säger Anna.

Back To Top