skip to Main Content
Andreas-Johansson-cytiva

“Hos oss ser vi gärna att våra medarbetare har en vilja att utvecklas. Antingen genom att arbeta med någonting nytt inom organisationen eller för att ta nästa steg uppåt.”

‒ Vi fortsätter att göra stora investeringar på våra anläggningar i Uppsala och Umeå. Vi har behov av att rekrytera nya medarbetare inom många områden, säger Andreas Johansson, Talent Acqusition Director på Cytiva Sweden AB.

Cytiva har verksamhet över hela världen. I Sverige finns företaget i Uppsala och Umeå. Uppsala är störst med ungefär 1 600 medarbetare, medan Umeå har ungefär 600. Företaget är ett av de ledande inom Life Science och bioteknisk utrustning. Cytiva har vuxit kraftigt de senaste åren och anställt många nya medarbetare. Något som ser ut att fortsätta framöver.

− Vi söker nya medarbetare inom många olika områden, till exempel behövs fler processingenjörer i vår produktion eftersom vi ökar vår kapacitet. Transformationen mot digitalisering gör också att vi behöver medarbetare med kunskaper inom mjukvaruutveckling och automation, säger Andreas Johansson.

”Det är väldigt högt i tak inom organisationen och det finns en stor hjälpsamhet och stolthet hos våra medarbetare.”

− Vi har även globala funktioner hos oss i Sverige. Det gör att man är lokalt anställd och arbetar i globala team. Marknaden för biologiska läkemedel väntas växa långsiktigt så det finns ett konstant och stabilt rekryteringsbehov hos oss framöver, säger Andreas Johansson.

På anläggningen i Uppsala är en stor del av produktionen automatiserad vilket kräver att man har personal med olika kompetenser. Det viktigt med kunskaper inom biokemi och kemiteknik, både inom produktionen men även på utvecklingsavdelningen. Av de 1600 personer som arbetar på anläggningen i Uppsala jobbar 600 i produktionen och 500 på utvecklingsavdelningen.

‒ I produktionen har vi till exempel processoperatörer som övervakar den automatiserade produktionen och säkerställer att allting rullar på som det ska. Produktions- och processingenjörer ger dem stöd i till exempel kvalitetsfrågor och andra tekniska utmaningar. Vi har behov av personer med relevant universitetsutbildning inom teknik och kemi men även inom IT och mjuvaruutveckling.

Geografiskt sett har Cytiva en stor fördel när det gäller att hitta medarbetare eftersom att det både finns en närhet till stadens universitet samtidigt som det är enkelt att ta sig från och till Stockholm.

Det finns goda karriärmöjligheter och Andreas upplever att det finns en väldigt god företagskultur som både främjar individens utveckling och välmående.

‒ Hos oss ser vi gärna att våra medarbetare har en vilja att utvecklas. Antingen genom att arbeta med någonting nytt inom organisationen eller för att ta nästa steg uppåt. Redan idag tillsätts nästan 40 % av våra tjänster genom internrekrytering.

På Cytivas anläggning i Uppsala tillverkas så kallade kromatografiprodukter, som separerar och renar proteiner. De används för att rena biologiska läkemedel, en marknad som växer snabbt och Cytivas kromatografiprodukter säljs därför till kunder över hela världen och är bland annat nödvändiga för att framställa insulin, vacciner och plasmaprodukter.

‒ Det är väldigt högt i tak inom organisationen och det finns en stor hjälpsamhet och stolthet hos våra medarbetare. Jag tror att ett stort skäl till detta är de produkter som vi tillverkar vilka i slutändan är livsavgörande för patienter över hela världen, avslutar Andreas Johansson.

För att se vilka lediga tjänster som finns hos Cytiva besök https://www.cytivalifesciences.com/en/us/careers.

Back To Top