skip to Main Content
Åsa Waldemarsson, AkzoNobel

”Vi har en vänlig kultur. Det gör att man vågar pröva nytt, att man vågar utvecklas. Kanske vill man byta till ett nytt område, till ett annat än där man en gång började. Det är positivt med intern rörlighet.”

– Vi har många trogna medarbetare, vår företagskultur bidrar till det. Man kan prata med vem som helst, och det är ett öppet klimat, säger Åsa Waldemarsson, HR Manager Nordics på AkzoNobel.

AkzoNobel är ett globalt färgföretag med verksamhet i mer än 150 länder. I Sverige finns anställda på sex olika orter och fabriker finns i Malmö, Angered och i Kristinehamn. Vi har även flera egna butiker, bland våra varumärken finns bland andra International, Cuprinol, Nordsjö och Sikkens.

–  Jag tror att många tycker att det är spännande att AkzoNobel är ett internationellt företag. Man kan ha kollegor i andra länder som man jobbar tätt med. Vi har även ett mentorskaps­program, genom vilket man kan få en mentor lokalt eller i annat land, berättar Åsa Waldemarsson.

AkzoNobel logo

AkzoNobel tillverkar både färg och ytskydd till konsumenter och företag. Kunderna är allt från professionella målare och byggbolag till globala företag. Ett brett spektrum av produkter målas eller ytbehandlas med färg från AkzoNobel. Till exempel möbler, vingarna på vindkraftverk, läskburkar och lastfartyg.

– När vi utvecklar färg och ytbehandling för olika bolag och industrier sker det i nära samarbete med kunderna. För golv- och möbeltillverkare är det viktigt att få till en riktigt hållbar yta, samtidigt som färgen ska kunna tillverkas i stora volymer. Båtfärg ska förstås tåla vatten, men den ska också ha egenskaper som förhindrar påväxt, det sparar mycket energi genom att friktionen minskar, fortsätter Åsa.

Andra spännande projekt är att tar fram ”Årets kulör”, något som AkzoNobel gör varje år under varumärket Nordsjö. Eller det nya samarbetet med Mio möbler som består av en hel kulörkollektion som du kan inspireras av ute i möbelbutikernas interiörer.

För att utveckla ny färg behövs kemister och kemiingenjörer. I produktionen behövs maskinoperatörer och processoperatörer, men även till exempel elektriker. För arbetet med nya kulörer krävs marknadskompetens och insikter i trender och design.”

– Vi har ett nära samarbete med kemisektionen på Lunds Universitet. Studenterna känner väl till AkzoNobel och vad vi gör och många av dem söker sommarjobb hos oss.  Varje sommar anställer vi cirka 170 kollegor i Sverige, berättar Åsa Waldemarsson.

På AkzoNobel pratar vi om ”winning together”. Budskapet är att företaget värdesätter alla medarbetare, allas personliga styrkor och kompetenser behövs för att vi ska utvecklas och vinna tillsammans.

Andra viktiga värdeord är kundfokus, ständiga förbättringar och att vi gör det vi har kommit överens om, avslutar Åsa.

Tycker du att det verkar spännande med ett arbete hos AkzoNobel hittar du enkelt lediga jobb via AkzoNobels webbsida. Där finns även information om de sommarjobb som AkzoNobel erbjuder

Back To Top