skip to Main Content
Jonas Åman, AGA

”Vi är ett globalt företag, vilket innebär att det finns många karriärvägar hos oss.”

– På AGA tillverkar vi och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål och tillsammans med våra kunder utvecklar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service, säger Jonas Åman, Head of Talent Management på AGA Gas AB.

Innovation har alltid varit centralt för AGAs verksamhet, vilket resulterat i ett stort antal gasrelaterade applikationer och tjänster sedan företaget grundades för drygt 100 år sedan.

–Idag är vi verksamma i en intressant global bransch där det händer mycket och där hållbarhet är ett av våra ledord, säger Jonas Åman.

AGA logo

– Vi tillverkar en rad olika produkter – alltifrån gaser som förlänger hållbarheten på livsmedel till svetsgaser som används inom olika industrier och högrena gaser och gasblandningar som används inom exempelvis klimatforskning och läkemedels- och bioteknikbranschen, säger Jonas Åman.

AGA är med sina 1 600 anställda och 60 produktionsenheter runtom i Norden och Baltikum det ledande gasbolaget i norra Europa. Företaget ingår i Linde Group – ett världsledande gas- och teknikbolag som har sitt huvudkontor i München. Linde Group har cirka 58 000 anställda och finns i omkring 100 länder.

– Vi är ett globalt företag, vilket innebär att det finns många karriärvägar hos oss. Exempelvis kan man bli specialist eller projektledare inom ett område – en annan karriärväg kan vara att bli ledare, säger Jonas Åman.

För AGA är innovation liksom hållbara lösningar centralt för företagets verksamhet – både inom företaget men även i samhället i stort. Företaget har många långsiktiga samarbeten och stöder program inom bland annat miljö, vetenskap och kemiutbildning.

– För att uppnå våra mål krävs det att vi som företag jobbar mycket med vår personal när det gäller personlig utveckling, att få medarbetare att ta sig an utmaningar och att samarbeta över avdelnings- och funktionsgränser. För oss är det viktigt att kunden når sina mål och en förutsättning för det är att vi tillsammans med kunden jobbar målinriktat, säger Jonas Åman.

Vi är generellt intresserade av personer med starkt eget driv, stor nyfikenhet och vilja att utvecklas – både inom teknik och ledarskap.

Det finns goda karriärmöjligheter hos AGA och det finns ett kontinuerligt behov av individer med olika typer av bakgrund och utbildningar.

– Vi är generellt intresserade av personer med starkt eget driv, stor nyfikenhet och vilja att utvecklas – både inom teknik och ledarskap. Men vi söker speciellt högskoleutbildade personer – exempelvis inom kemiområdet och säljare med någon form av processteknisk bakgrund.

För att möta framtidens utmaningar och bibehålla sin konkurrenskraft arbetar AGA Gas ständigt med att se över sitt kompetensbehov

– Egenskaper som vi speciellt värdesätter hos våra medarbetare är: Eget driv, nyfikenhet, kundfokus, integritet, öppenhet – och att man gillar att arbeta i team, avslutar Jonas Åman.

aga.se/Jobba på AGA publiceras alla lediga jobb inom företagets region och där går det också att göra spontanansökningar. Det går också att hitta lediga jobb på Lindes hemsida: linde.com/Careers

Back To Top