skip to Main Content
Goda Jobbmöjligheter Inom Kemi

Goda jobbmöjligheter inom kemi

Goda möjligheter till arbete för civilingenjörer, kemister och processövervakare inom kemisk industri.

I början på februari publicerade Arbetsförmedlingen rapporten Var finns jobben? Den beskriver arbetsmarknadsläget för olika yrken.

Det är brist på civilingenjörer inom kemi och kemiteknik och de har därför goda möjligheter till arbete de närmaste fem åren. Även kemister har goda möjligheter till arbete under 2018, men går sedan mot en mer balanserad arbetsmarknad. Processövervakare inom kemisk industri förväntas ha goda möjligheter till arbete under hela den femårsperiod som rapporten behandlar.

Arbetsförmedlingens rapport kommer ut två gånger per år.

Ladda ned rapporten här (pdf)

Kemikarriar.se är en satsning av IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige.

IKEM Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation som företräder omkring 1 400 svenska och utlandsägda företag med ca 70 000 medarbetare. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare.

Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM företräder också medlemmar från andra branscher, till exempel sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor. IKEM verkar över hela landet och finns representerat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Örebro.

2020 © Kemikarriär. Alla rättigheter är reserverade.

Back To Top