skip to Main Content
andreas-johansson-ge-healthcare

”Hos oss ser vi gärna att våra medarbetare har en vilja att utvecklas. Antingen för att ta nästa steg uppåt men likväl ett steg åt sidan för att arbeta med någonting nytt inom organisationen.”

‒ Vi kommer fortsätta göra stora investeringar i våra sajter i Uppsala och Umeå och har behov av att rekrytera ny personal i många områden, säger Andreas Johansson, Rekryteringsansvarig GE Healthcare i Sverige.

GE Healthcare finns på tre platser i Sverige: Stockholm, Uppsala och Umeå. Uppsala är störst med ca 1200 personer anställda. Företaget är ledande inom Life Science och medicinteknisk utrustning

‒ I och med en upptrappning av digitaliseringen kommer det även finnas behov av en rad nya tjänster för att möta framtidens utmaningar, säger Andreas Johansson.

GE Healthcare är en del av det större konglomeratet General Electric Company som har sitt huvudkontor i Boston, Massachusetts. Den största svenska anläggningen ligger i Uppsala där man producerar olika biopharma-produkter som används vid tillverkning och utveckling av olika läkemedel.

‒ Jag upplever att det finns ett relativt konstant rekryteringsbehov hos oss som har varit stabilt under de senaste åren. Det ser även ut att fortsätta framåt, säger Andreas Johansson.

På anläggningen i Uppsala är en stor del av produktionen automatiserad vilket kräver att man har personal med olika former av utbildningar. Det är av stor vikt med kunskaper inom biokemi och kemiteknik, både inom produktionen men även på utvecklingsavdelningen. Av de 1200 personer som arbetar på anläggningen i Uppsala jobbar 400 i produktionen och 400 på utvecklingsavdelningen.

‒ I produktionen har vi t.ex. processoperatörer som övervakar den automatiserade produktionen och säkerställer att allting rullar på som det ska. Produktions- och processingenjörer ger dem stöd i till exempel kvalitetsfrågor och andra tekniska utmaningar. Därför har vi behov av både personal med en relevant universitetsutbildning men även personer med en yrkesutbildning mot till exempel processteknik.

Det är väldigt högt i tak inom organisationen och det finns en stor hjälpsamhet och stolthet hos våra medarbetare.

Geografiskt sett har GE Healthcare en stor fördel när det gäller att hitta medarbetare eftersom att det både finns en närhet till stadens universitet samtidigt som det är enkelt att ta sig från och till Stockholm.
På företaget finns det goda karriärmöjligheter och Andreas upplever att det finns en väldigt god företagskultur som både främjar individens utveckling och välmående.

‒ Hos oss ser vi gärna att våra medarbetare har en vilja att utvecklas. Antingen för att ta nästa steg uppåt men likväl ett steg åt sidan för att arbeta med någonting nytt inom organisationen. Redan idag tillsätts nästan 50% av våra tjänster genom internrekrytering. Det finns även möjlighet till så kallade Bubble Assignments där medarbetaren kan få chansen att temporärt testa på en ny tjänst när medarbetare är borta under en period.

I GE Healthcares anläggning i Uppsala tillverkas så kallade kromatografiprodukter, som separerar och renar proteiner. De används för att rena biologiska läkemedel, en marknad som växer snabbt och GE:s kromatografiprodukter säljs därför till kunder över hela världen och är bland annat nödvändiga för att framställa insulin.

‒ Det är väldigt högt i tak inom organisationen och det finns en stor hjälpsamhet och stolthet hos våra medarbetare. Jag tror att ett stort skäl till detta är de produkter som vi tillverkar vilka i slutändan är med och räddar människors liv, avslutar Andreas Johansson.

För att se vilka lediga tjänster som finns hos GE Healthcare besök https://jobs.gecareers.com/

Back To Top